Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

SEKSYEN SUMBER MANUSIA


PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
  1. Mengurus khidmat pengurusan Sumber Manusia
  2. Mengurus kemudahan
  3. Mengurus prestasi, hal-ehwal pingat dan anugerah
  4. Mengurus perihal kemajuan kerjaya pegawai
  5. Mengurus dan memantau disiplin dan tatatertib pegawai
  6. Mengurus dan mengemskini maklumat peribadi pegawai
  7. Mengurus mesyuarat-mesyuarat di bawah tanggungjawab Seksyen Sumber Manusia
 
PEBANGUNAN SUMBER MANUSIA
  1. Merancang dan mengurus perihal latihan / kursus bagi Unit Pentadbiran
  2. Mengurus Program Pementoran Asas/Kepimpinan Perkhidmatan Negeri Sarawak bagi Unit Pentadbiran