Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Seksyen Kewangan


PENGURUSAN DAN OPERASI
 1. Mengurus pesanan barangan dan baucer bayaran;
 2. Mengurus dan menyelenggara vot;
 3. Mengurus dan memantau penyaluran Waran dan Geran
 4. Melaksanakan dan melaras akaun;
  • Lejar Am
  • Buku Vot
  • Rekod Bayaran Pukal dan
  • Buku Vot
 5. Mengurus dan menyelenggara bil;
 6. Mengurus dan menyelaras peneydiaan Belanjawan Jabatan;
 7. Mengurus dan memantau gaji kakitangan dan ahli pentadbiran
 8. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan pemeriksaan kawalan dalaman dan pengauditan;
 9. Mengurus dan menyelia penggunaan dan pembayaran carta udara Kerajaan Negeri;
 
STOR 1 JPS
 1. Menyelaras dan mengurus proses perolehan dan dokumen kontrak;
      2.Mengurus dan menyelenggara stor, pembelian dan permohonan stok bagi Stor 1 JPS.