Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Aset Bangunan Kerajaan

18 Jan 2022

PENGURUSAN ASET BANGUNAN KERAJAAN


Urusan Berkaitan Bangunan Pejabat Kerajaan/Ruang Pejabat

 • Memproses permohonan untuk mendapatkan ruang pejabat dan pengubahsuaian ruang pejabat.
 • Memproses permohonan pembaharuan, penamatan tempoh penyewaan dan kenaikan kadar sewa ruang pejabat.
 • Memantau projek bangunan pejabat kerajaan yang baru.


Urusan Berkaitan Kuarters Kerajaan Negeri/Rumah Kediaman Rasmi

 • Memproses permohonan menduduki kuarters seliaan Lembaga Perumahan ’A ’ Kuching.
 • Memproses permohonan jabatan/agensi kerajaan/badan-badan bukan kerajaan (NGO) untuk menggunakan kuarters.
 • Memproses permohonan penyewaan bangunan/rumah untuk kediaman (kuarters).
 • Memantau projek kuarters yang baru.


Urusan Berkaitan Wisma Bapa Malaysia Termasuk Annex Block

 

 • Memproses permohonan pengubahsuaian dan penyelenggaraan ruang pejabat.
 • Memproses permohonan menggunakan Lobi Tingkat 1, Bilik Gerakan Negeri, Bilik Mesyuarat Tingkat 8, Tingkat 19 (Bilik I & II) dan Tingkat 20 (Bilik Mesyuarat bekas Timbalan Ketua Menteri I).
 • Memantau aspek kebersihan bangunan termasuk Annex Block.


Urusan Berkaitan Fasiliti Kerajaan Negeri


 • Memproses permohonan menggunakan Padang Merdeka, Dewan Santapan, Bangunan Lama Dewan Undangan Negeri, tempat letak kereta Bangunan Lama Dewan Undangan Negeri dan Wisma Bapa Malaysia.
 • Memproses permohonan bagi pengurangan sewa penggunaan Dewan Santapan
 • Memantau kebersihan Dewan Santapan, Bangunan Lama Dewan Undangan Negeri, tempat letak kereta Bangunan Lama Dewan Undangan Negeri dan Wisma Bapa Malaysia.


Urusan Berkaitan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)


 • Menyediakan deraf Kertas MMKN Unit Pentadbiran (Seksyen Bangunan) dan lain-lain agensi yang berkaitan dengan kuarters dan ruang pejabat bangunan Kerajaan Negeri.


ii)         TASKA WBM

 Urusan pemilihan kanak-kanak

 •  Jawatankuasa Kecil Pemilihan (Kanak-Kanak) TASKA WBM bertanggungjawab ke atas pemilihan kanak-kanak untuk diterima masuk ke TASKA WBM


Muat Turun 

1.       Terms of Reference Housing Board A/B 
          Tarikh :  12 Janauri 2009


2.       Lembaga Perumahan 'A' Kuching
          Borang Permohonan Rumah Kediaman Kerajaan


3.       Circular Memorandum No. 77/79
          Subject : Old Government Office
          Tarikh   : 17 November 1979


4.       Joint Circular Memorandum No. 43/77
          Subject : Renting of Private Buildings for Government Use
          Tarikh   : 26 Oktober 1977


5.       Joint Circular Memorandum No. 50/75
          Subject : Renting of Private Buildings for Government Use
          Tarikh   : 24 Disember 1975


6.       Secretariat Circular No. 2/1962
          Subject : Renting of Property by  Government 
          Tarikh   : 13 Januari 1962


Pegawai-pegawai Untuk Dihubungi