Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

picture
 

Initiatif Kualiti & ICT


Kualiti

  • Pelan Strategik
  • UP Scorecard
  • Key Focus Area (KFA)
  • Persijilan ISO 9001:2015

 

ICT


  • Mengurus keperluan ICT  bagi Unit Pentadbiran dan di bawah kawal selia Unit Pentadbiran (Pejabat Premier Sarawak, Pejabat Setiausaha Negeri Sarawak, Pejabat Timbalan Setiausaha Negeri Sarawak, Pejabat Timbalan Menteri di bawah Jabatan Premier Sarawak)
  • Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT yang berkaitan di Unit Pentadbiran
  • Mencipta dan Membanyakkan sistem aplikasi ICT yang berkaitan dengan seksyen di Unit Pentadbiran sebagai sistem sokongan kepada proses kerja yang sedia ada.
  • Meluaskan perkhidmatan secara online
  • Memantau penggunaan/ penambahbaikan/ pembaikan aplikasi-aplikasi sistem sokongan yang sedia ada.
  • Memastikan Laman sesawang UP dikemaskini mengikut piawaian ditetapkan oleh MAMPU