Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Hal Ehwal Pejabat Residen dan Daerah

18 Jan 2022

Memperolehi dan menyimpan maklumat yang terkini sebagi asas kepada keputusan yang cepat dan terbaik.

Tanggungjawab

Tanggungjawab-tanggungjawab Seksyen Pentadbiran Dan Pembangunan Wilayah adalah seperti berikut:

1. Pengurusan Senjata Api

 • Pendaftaran Semula
 • Pembelian Peluru
 • Pembelian senapang Patah
 • Lesen Memiliki dan menggunakan Senapang Patah
 • Permit membawa dan menggnakan Senapang Patah
 • Data/Inventori Senjata Api


PEKELILING DAN MEMORANDUM RASMI YANG BERKAITAN DENGAN SENAPANG PATAH SEMENJAK TAHUN 2000


Akta Malaysia
The Perintah Senjata Dan Bahan Letupan (Peluasan), 1977

Federal Constitution Sabah and Sarawak (Executive Powers)
(Shotguns) Order 1977

The Sabah and Sarawak (Executive Powers) (SHORTGUNS) ORDER, 1977
The Shotguns and Ammunition (Licence Fees) (Exemption) Notification, 1978 (Made under Article 2(b))

The Arms Act 1960
The Shotguns and Ammunition (Licence Fees) (Exemption) Notification, 1978 (Made under section 51)

The Arms Act 1960
Sarawak Government Gazette Part II Published by Authority dated 11 Jan 1979
The Shotguns and Ammunition (Licence Fees) (Exemption) Notification, 1979 (Made under section 60)

Surat Pekeliling No. 7/94 bertarikh 1 Feb 1994
Lesen membawa dan mengguna senjatapi bagi anggota Rela

Memorandum Rasmi Rujukan : JKM.P/SEC/01/003/06/T bertarikh 31 Oct 1997
Bekalan Peluru Kepada Pemilik Senapang Yang Berlesen

Surat Pekeliling No. 4/2000 bertarikh 11 March 2000
Pembekuan secara total semua permohonan untuk memiliki/membawa/mengguna/pindahmilik senjatapi termasuk permohonan pindahmilik melalui probet

Surat Pekeliling No. 32/2000 bertarikh 11 Nov 2000
Pendartaran Semula Senapang Patah

Surat Pekeliling No. 3/2002 bertarikh 16 Jan 2002
Memperbaharui Lesen memiliki dan menggunakan Senapang Patah 

Surat Pekeliling No. 12/2002 bertarikh 18 Mac 2002
Penyerahan Balik Senapang Patah yang tidak dapat diperbaiki kepada pihak Polis Diraja Malaysia bertarikh

Memorandum Rasmi Rujukan : 55/SEC/01/003/09 bertarikh 15 Ogos 2003
Permit untuk membawa dan menggunakan Senapang Patah

Memorandum Rasmi Rujukan : JKM.P/SEC/05/011/11 bertarikh 8 Sept 2004
Penyerahan Senjataapi Kepada Waris

Surat Pekeliling No. 36/2005 bertarikh 2 September 2005
Pindamilik Senapang Patah melalui Probet

Memorandum Rasmi Rujukan : JKM.P/SEC/01/003/10 bertarikh 25 September 2006.
Pemeriksaan Senapang Patah oleh Pihak Polis bagi tujuan Pembaharuan Lesen memiliki dan menggunakan senjata api dan peluru

Surat Pekeliling No. 49/2006 bertarikh 11 Disember 2006
Pindamilik Senapang Patah semasa hayat

2. Jawatankuasa Kemajuan dan keselamatan Kampung (JKKK)

 • Memantau rekod jawatan utama
 • Memantau pengagihan geran tahunan


Muat Turun & Garispanduan

Garispanduan Penubuhan dan Pentadbiran Jawatankuasa Kemahuan dan Keselamatan kampung (JKKK) Negeri Sarawak
Surat Pekeliling Bil. 61/98


Garispanduan Pemberian Geran Tahunan Kepada JKKK
JKM.P/DEV/19/016/07

Peringatan Berhubungan Garis Panduan Pemberian Geran Tahunan Kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)
JKM.P/DEV/19/016/22


3. Jawatankuasa bagi mengkaji Semula Persempadanan Pentadbiran
(Committee For Reviewing Administrative Boundaries [CRAB])

 • Mengkaji dan menyelaras cadangan persempadanan semula kawasan pentadbiran


4. Hal Ehwal Bumiputera

 • Memantau permohonan untuk diiktirafkan sebagai Bumiputera

a. Pengemukakan Permohonan kepada Jawatankuasa Kabinet

 • Keahlian Majlis Adt Istiadat


5. Memantau Hal Ehwal Pejabat Residen dan Daerah

 • Memantau kelulusan Lesen Sabong Ayam
 • Memantau kelulusan Pengangkatan Anak


6. Urusetia Kertas MMKN

 • Menyelaras kertas MMKN yang dikemukakan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri

 

Pegawai-pegawai Untuk Dihubungi

 

Hal Ehwal Pejabat Residen & Daerah

Hal Ehwal Ketua Masyarakat Dan Ketua Kaum- KMKK

Seksyen Pentadbiran Bahagian (PGRSN Sempadan Semula Pusat Pentadbiran Negeri-CRAB />