Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Pentadbiran Bahagian


HAL-EHWAL PEJABAT RESIDEN & DAERAH
  1. Mengurus, menyelia dan memantau perihal senapang patah di negeri Sarawak;
  2. Mengurus dan menyelaras proses perwartaan untuk dikenali sebagai Komuniti Bumiputera Sarawak;
  3. Menyelaras proses pertukaran alamat permis nombor ramalan di negeri Sarawak;
  4. Mengurus dan menyelia pemberian lesen pungutan wang awam; dan
  5. Menyelia dan menyelaras pengeluaran dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak (DSITKS)
 
HAL-EHWAL PENGURUSAN KMKK & JKKK
  1. Mengurus, menyelaras, menyelia dan memantau Ketua Masyarakat & Ketua Kaun (KMKK) dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKK) Negeri Sarawak termasuklah urusan:-
    • Kewangan dan
    • Latihan
 
PENGURUSAN PERSEMPADANAN SEMULA PUSAT PENTADBIRAN SARAWAK

Mengurus dan menyelaras peroses persempadanan semula Pusat Pentadbiran Bahagian di Negeri Sarawak