Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Objektif dan Strategi


OBJEKTIF

 • Mewujudkan imej dan persekitaran kerja/pejabat yang baik
 • Mempastikan pentadbiran serta pengurusan harta dan kemudahan kerajaan dilaksanakan secara efisien dan kos efektif
 • Mengurus dengan berkesan pengurusan kewangan dan akaun jabatan Ketua Menteri
 • Menyemai budaya organisasi yang berilmu
 • Mengkompil dan menyebar dasar-dasar awam untuk pengetahuan dan pemahaman rakyat
 • Mengurus program masyarakat umum dengan berkesan
 • Mengkoordinasi dan menyelaras program dan aktiviti Kerajaan secara berkesan sasuai dengan keperluan dan harapan orang awam
 • Mengekal tahap kemahiran yang tinggi dalam mengkoordinasi pengurusan keperluan dan harapan orang awam

 

STRATEGI

 1. Mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan melalui pengukuhan pemantauan dan penyelarasan;
 2. Mengemaskini proses dan prosedur kerja bagi menyokong kelicinan sistem penyampaian perkhidmatan;
 3. Mengendalikan Pentadbiran Am dan Pengurusan Kewangan dengan tatacara yang teratur selaras dengan keperluan untuk memantapkan sistem penyampaian cemerlang dan berhemah;
 4. Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif bagi merangsang peningkatan kualiti dan produktiviti; dan
 5. Membangun dan memantapkan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia.