Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Aset Fleet Kerajaan

18 Jan 2022

PENGURUSAN FLEET KERAJAAN

      

Urusan Baikpulih Kenderaan Rasmi Kerajaan  

 • Mengurus permohonan untuk membaik-pulih kenderaan dibawah bidang kuasa Unit Pentadbiran.
 • Memproses permohonan untuk membaikpulih kenderaan di bengkel bukan Panel Kerajaan Negeri.

Urusan Pemandu Kenderaan Rasmi Kerajaan

 • Memproses permohonan kebenaran memandu yang diterima daripada Kementerian dan Jabatan.


Urusan Pembelian Kenderaan Rasmi Kerajaan

 • Memproses permohonan dan memantau pembelian kenderaan kerajaan mengikut kod 34101 (VVIPs), 34102 (Departmental Pool) dan 34103 (Ketua Jabatan).
 • Memproses permohonan pembelian kenderaan oleh Menteri/Menteri Muda/Ketua Jabatan selepas persaraan mereka.
 • Merekod dan mengemaskini pangkalan data Kenderaan Rasmi Kerajaan Negeri.

 

Urusan Penggunaan Minyak Kenderaan Rasmi Kerajaan

 • Memproses permohonan Kad Inden Shell kenderaan dan memantau penggunaan kad tersebut oleh pemandu-pemandu dibawah seliaan Unit Pentadbiran.
 • Merekod dan mengemaskini pangkalan data penggunaan minyak Kenderaan Rasmi Kerajaan Negeri.
 • Memproses permohonan kebenaran penggunaan minyak Kenderaan Rasmi Kerajaan Negeri yang melebihi had.

 

Urusan Kemalangan Kenderaan Rasmi Kerajaan

 • Memproses urusan dan memantau Laporan Kemalangan Kenderaan Kerajaan.

 

Urusan Pinjaman dan Penggunaan Kenderaan

 • Mengurus tempahan pinjaman/penggunaan kenderaan dan pemandu dibawah bidang kuasa Unit Pentadbiran.

 

Pelupusan Kenderaan Rasmi Kerajaan

 • Memproses dan memantau urusan perlupusan (BOS) kenderaan seliaan Unit Pentadbiran.

 

Urus Setia

 • Pemberian Subsidi Kenderaan Persendirian Bagi Ahli-Ahli Pentadbiran, Speaker, Timbalan Speaker Dan Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri.
 • Mesyuarat Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak bersama Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Persekutuan.


Surat Pekeliling Bil 21/2010

Had Nilai Transaksi Kad Inden Shell dan jenis minyak bagi kegunaan Kenderaan dan Motor Sangkut Kerajaan


Muat turun borang & maklumat :

Senarai JKR Workshop 2018

Permohonan Pembelian Kereta Rasmi Ketua Jabatan

Permohonan Pembelian Kereta Rasmi Menteri & Menteri Muda

Pegawai-pegawai Untuk Dihubungi :