Data Terbuka

Kerajaan Negeri Sarawak melaksanakan data terbuka untuk tujuan meningkatkan keupayaan Kerajaan dalam membuat keputusan berasaskan fakta dan data. Data terbuka Kerajaan Negeri Sarawak boleh dicapai melalui http://data.sarawak.gov.my.   Penggunaan data terbuka adalah tertakluk kepada Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.