Fungsi

 

Fungsi


Menggubal dan memantau dasar-dasar dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak melibatkan

 • Pembangunan sosio-ekonomik Sarawak
 • Pelaksanaan dan pemantauan projek
 • Tranformasi dalam penyampaian perkhidmatan dan kerajaan digital
 • Keharmonian antara agama
 • Keselamatan dan penguatkuasaan negara
 • Pentabdiran am dan pengurusan kewangan
 • Penyelarasan perhubungan awam
 • Servis protokol untuk upacara negeri
 • Pengurusan sumber manusia
 • Jaminan tadbir urus dan kawal selia yang baik
 • Integriti, akauntabiliti dan ketelusan