Unit Pengurusan Imigresen Dan Buruh (ILMU) merupakan salah satu unit di Jabatan Premier Sarawak. 

Unit Pengurusan Imigresen Dan Buruh (ILMU) telah diwujudkan pada 01 Oktober 2021 melalui penyerapan kakitangan sedia ada daripada Unit Pentadbiran. Sebelum ini, unit ini dikenali sebagai Seksyen Pentadbiran Bahagian, Imigresen Dan Tenaga Kerja di bawah Unit Pentadbiran. Peranan Unit ini ialah menguruskan hal ehwal imigresen dan buruh di Negeri Sarawak.