Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

picture
 

Objektif


 

1 ..... Memastikan supaya program/projek pembangunan yang dirancang dilaksanakan secara menyeluruh dan mengikut masa.
     
2   Memastikan semua program/projek dalam rancangan dilaksanakan mengikut agenda dan teras pembangunan di peringkat Negeri dan Persekutuan.
     
3   Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian untuk memastikan pelaksanaan semua program/projek berjalan mengikut jadual yang dirancangkan.
     
4   Mengenalpasti isu dan masalah yang dihadapi di peringkat awal pelaksanaan untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
     
5   Memastikan semua program/projek yang dirancang dilaksanakan mengikut kos, sumber dan peruntukan yang disediakan.
     
6   Memastikan semua program/projek dilaksanakan mengikut pendekatan kos efektif dan dapat mencapai objektif dan kumpulan sasar.