Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Fungsi


 

1 .....

Memantau Pelaksanaan Projek dan Program  di bawah Peruntukan Negeri (RMK Negeri, RTP, ProjekRakyat dan Alternative Funding,)

     
2  

Mengurus Projek Khas (Special Projects) & Projek Peruntukan Khas (Special Fund Projects) 

     
3  

Mengurus sistem pemantauan atas talian (IPMS, RTPMS, SPPMS, ADUN Balance Scorecard)

     
4  

Memantau Projek Peruntukan Persekutuan bersama Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak (SDO) (RMK12 Persekutuan, PKBS, JPD, PJM, Ameniti Sosial, JLB, BALB, BELB, dll)

     
5  

Urusetia kepada Mesyuarat Pembangunan di peringkat tertinggi  yang dipegerusikan oleh YAB Premier, Menteri, YB SUK & Timbalan SUK) 

     
6  

Melaksanakan program/ acara rasmi kerajaan (Sarawakku Sayang, Village Transformation Program, pameran pembangunan, publikasi dll)

     
7  

Memastikan pentadbiran, kewangan dan pengurusan sumber manusia yang cekap dan kos efektif