Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Fungsi

13 Sep 2021

 

1 ..... Menyelaras dan mengkaji pelaksanaan Pelan Pembangunan lima tahun Negeri supaya selaras dengan dasar dan hala tuju pembangunan di peringkat Negeri dan Persekutuan
     
2   Menasihat Kerajaan Negeri mengenai isu-isu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan program/projek
     
3   Memantau dan melaporkan kemajuan/prestasi fizikal dan kewangan program/projek melalui Sistem Pemantauan Projek Pembangunan (DPMS) dan lain-lain sistem yang relevan
     
4   Mengenalpasti, menganalisa dan menilai isu-isu utama dalam pelaksanaan program/projek
     
5   Bekerjasama dengan Unit Pelaksanaan dan Pemantauan Projek di peringkat Kementerian/Jabatan/Agensi berhubung dengan pelaksanaan program/projek pembangunan
     
6   Bekerjasama dengan Pejabat Residen dan Daerah tentang perancangan dan pembangunan di peringkat Bahagian dan Daerah
     
7   Bekerja rapat dengan pihak Jabatan Pembangunan Negeri dan Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan dalam pelaksanaan dan pemantauan program/projek pembangunan Persekutuan
     
8   Bertindak sebagai Sekretariat kepada pelbagai Majlis/Jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan projek pembangunan di peringkat Negeri