Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Visi & Misi


 

VISI .....

Agensi Pusat yang Unggul dalam Memantau dan Menyelaras Pelaksanaan Projek Pembangunan di Sarawak Menjelang 2030 demi Kesejahteraan Rakyat


 
   
MISI  

Memperkasa Tatakelola Pemantauan dan Penyelarasan Pelaksanaan Projek Pembangunan melalui Kolaborasi Strategik yang Dipacu oleh Data dan Inovasi secara Efektif dan Efisien ke arah Sarawak Maju Makmur 2030