Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Visi & Misi

05 Mar 2021

 

VISI ..... Agensi utama dalam menyelaras dan memantau pelaksanaan Rancangan Pembangunan Negeri

 
   
MISI   Kami komited untuk memastikan semua Program dan Projek Pembangunan Negeri dilaksanakan seperti yang dirancang