Visi & Misi


VISI

Pemangkin kepada Komunikasi Awam Negeri Sarawak.


MISI

Untuk menyediakan maklumat yang tepat dan terkini kepada rakyat melalui platform digital dan komunikasi strategik.