Unit Audit Dalam

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

picture
 

Visi dan Misi


VISI

 

Model Bagi Penyedia Khidmat Audit Dalaman Yang Menerajui Ke Arah Kesedaran Akauntabiliti Dalam Perkhidmatan Awam Negeri

 

 

 

MISI

 

Memacu Akauntabiliti dan Tadbir Urus Yang Baik Melalui Kerjasama Strategik