Unit Audit Dalam

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Visi dan Misi

05 Mar 2019

VISI

 

Model Bagi Penyedia Khidmat Audit Dalaman Yang Menerajui Ke Arah Kesedaran Akauntabiliti Dalam Perkhidmatan Awam Negeri

 

 

 

MISI

 

Memacu Akauntabiliti dan Tadbir Urus Yang Baik Melalui Kerjasama Strategik