picture
 

MEDIA


30 Januari 2024
Raia Hotel Kuching

Bengkel Pelaksanaan Caruman Saliran, Penyelarasan, Operasi dan Penguatkusaan
Pelan Hakisan dan Kawalan Mendapan.


 


2 February 2024
Sheraton Hotel Kuching

TAKLIMAT PELAKSANAAN DATA UTAMA (PADU) DI SARAWAK
14 Februari 2024

Majlis Perpisahan Puan Siti Elijah Binti Kemeri yang berpindah tempat bertugas.
16 Februari 2024

Kunjungan Dari Pihak Perbadanan Putrajaya Ke Unit Perancang Ekonomi Sarawak