Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

SEKSYEN ASET KERAJAAN(ASET ALIH KERAJAAN)


PENGURUSAN BANGUNAN KERAJAAN

 1. Merancang, mengurus dan memantau pembinaan Bangunan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawawk Baharu;
 2. Menyelaras dan mengemaskini pendaftaran Bangunan Pentadbbiran Kerajaan Negeri Sarawak;
 3. Mengurus, megkaji dan menyelaras penempatan dan ruang pejabat Bangunan Kerajaan Negeri Sarawak; dan
 4. Merangka, melaksana dan memantau penyelenggaraan Bangunan Kerajaan Negeri Sarawak.
 
PENGURUSAN SEWAAN BANGUNAN
 1. Mengurus, memantau dan mengemaskini sewaan ruang Pejabat Agensi Kerajaan Negeri;
 2. Merancang dan mengemaskini penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan Sewaan Ruang Pejabat dan Kediaman Kerajaan Negeri;
 3. Melaksana mengurus dan mengendali Prosedur Operasi Standard Penyewaan Raung Pejabat unutk Kementerian dan Jabatan Kerajaan Negeri;
 
PENGURUSAN KUARTERS KERAJAAN
 1. Mengurus proses menduduki kuarters untuk Lembanga Perumahan Board A Kuching;
 2. Mengemaskini dan memantau Building and Quarters Management System (BQMS);
 3. Menyelia dan memantau penggunaan kuarters untuk tujuan lain selain kediaman; dan
 4. Mengkaji dan meneylaras projek pembinaan kuarters / rumah rehat Kerajaan Negeri Sarawak.
 
PENGURUSAN FASILITI
 1. Melaksana dan menyelaras baik pulih dan renovasi ruang pejabat dan fasiliti Kerajaan Negeri Sarawak;
 2. Menyelaras dan mengurus operasi dan penyelenggaraan Bangunan Wisma Bapa Malaysia;
 3. Mengurus dan memantau pengurusan fasiliti (Facility Management) di bawah tanggungjawab Unit Pentadbiran; dan
 4. Menkaji, menilai dan memantau penyediaan perkhidmatan fasiliti (Facility Management Services)
 
PENGURUSAN FLEET
 1. Merancang, mengurus dan memantau peruntukan Kenderaan Rasmi untuk Kenamaan, Ketua Jabatan dan Kenderaan Am;
 2. Mengurus dan menyelaras Kenderaan Rasmi Kerajaan; dan
 3. Merancang dan menyelia penyediaan Anggaran Belanjawan Kenderaan Rasmi Kerajaan.
 
PENGURUSAN ASET ALIH
 1. Mengurus dan melaksana mesyuarat
  • Mesyuarat Unit Pengurusan Aset (UPA) Unit Pentadbiran
  • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih (JKPAK)
 2. Mengurus penerimaan aset dari agensi pusat;
 3. Mengurus dan memantau pemeriksaan aset tahunan
 4. Menyelaras dan melaksana penyelenggaran aset; dan
 5. Mengurus pelupusan aset.