Borang Permohonan


Penyelidik yang berminat untuk menjalankan Kajian Penyelidikan di Sarawak boleh memuat turun Borang Permohonan Menjalankan Penyelidikan melalui agensi-agensi yang berkaitan:

 

 

 

i)  Unit Perancang Ekonomi Sarawak

 

 

 

 

 

ii)  Jabatan Perhutanan Negeri Sarawak (FD)

 

 

 

 

 

 

iii) Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (SBC)

 

PEGAWAI SERANTA

Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi pegawai kami seperti butiran berikut:

 

Nama        : Siti Rudzaina bt Mohd Rudzaini

Emel         : sitirr@sarawak.gov.my

No. tel       : 082-319387

No. Faks    : 082-449481 / 442536