Permohonan Penyelidikan


Tiga agensi terlibat dalam memproses permohonan untuk menjalankan penyelidikan iaitu:

Penyelidik yang bercadang untuk menjalankan penyelidikan di Sarawak perlu membuat memohon melalui agensi-agensi yang terlibat (berdasarkan kepada subjek penyelidikan) bagi memohon kelulusan.

Penyelidik yang lokasi penyelidikannya melibatkan negeri Sarawak dan lain-lain negeri di Malaysia perlu turut memohon kelulusan melalui Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (EPU).

 

Jenis-jenis penyelidikan:

Disertasi / Tesis / Laporan / Laporan yang diterbitkan termasuk Jurnal Penyelidikan.