Berita

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2014 - Kepada pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Gred 54 ke bawah
Tarikh : 18 Jul 2014  Sumber Berita: Unit Pengurusan Sumber Manusia
 

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri telah membuat keputusan untuk menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2014 berkaitan dengan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2014 dan tertakluk kepada pindaan-pindaan seperti terkandung dalam surat pekeliling ini.