Unit Pemodenan Perkhidmatan Sarawak

Jabatan Premier Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Premier Sarawak

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kami komited untuk mengubah, mentransformasi dan memodenkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh semua agensi di dalam SCS dengan mengutamakan keperluan rakyat dalam penyampaian perkhidmatan. Ini akan direalisasikan dengan berkesan melalui penerapan amalan terbaik dalam pengurusan, memupukan budaya kerja inovatif dan penggunaan teknologi digital di SCS.

Bersama-sama kita mentransformasikan dan berinovasi untuk membuat perbezaan "

 

 

 

MICHAEL RONNIE LANGGONG

PENGARAH UNIT PEMODENAN PERKHIDMATAN SARAWAK