Unit Pentadbiran Am

Jabatan Premier Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Premier Sarawak
SEKSYEN PENGURUSAN PENTADBIRAN (PENTADBIRAN PEJABAT)

A)        PENTADBIRAN PEJABAT

 

  • Pengurusan Rekod Jabatan
  •  Pengurusan Permohonan Panel Hotel dan Ejen Tiket Penerbangan
  •  Pengurusan Pewartaan Kerajaan bagi Bahagian V
  • Pengurusan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (SUHAKAM) – Jawatankuasa Teknikal TERAS (Hak Sivil dan Berpolitik)
  • Pengurusan isu-isu berkaitan Jabatan Pendaftaran, SPR dan Statistik

 

Muat Turun

Borang A
Ordinan Pungutan Awam, 1996 (Bab 21)
Borang Permohonan Lesen (Seksyen 4(1)(b))Pegawai-pegawai Untuk Dihubungi :