Unit Pentadbiran Am

Jabatan Premier Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Premier Sarawak
Initiatif Kualiti & ICT

Kualiti

  • Pelan Strategik
  • UP Scorecard
  • KFA

 

ICT


  • Mengurus keperluan ICT  bagi Unit Pentadbiran.....
  • Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT yang berkaitan di Unit Pentadbiran
  • Mencipta dan Membanyakkan sistem aplikasi ICT yang berkaitan dengan seksyen di Unit Pentadbiran sebagai sistem sokongan kepada proses kerja yang sedia ada.
  • Meluaskan perkhidmatan secara online
  • Memantau penggunaan/ penambahbaikan/ pembaikan aplikasi-aplikasi sistem sokongan yang sedia ada.
  • Membangun, mempertingkatkan dan mengemaskini Laman Web