Unit Audit Dalam

Jabatan Premier Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Premier Sarawak
Visi dan Misi

VISI

Model Bagi Penyedia Khidmat Audit Dalaman Yang Menerajui Ke Arah Kesedaran Akauntabiliti Dalam Perkhidmatan Awam Negeri


MISI

Memacu Akauntabiliti dan Tadbir Urus Yang Baik Melalui Kerjasama Strategik