Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri

Jabatan Premier Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Premier Sarawak
Objektif

 

1 ..... Memastikan supaya program/projek pembangunan yang dirancang dilaksanakan secara menyeluruh dan mengikut masa.2
Memastikan semua program/projek dalam rancangan dilaksanakan mengikut agenda dan teras pembangunan di peringkat Negeri dan Persekutuan.3
Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian untuk memastikan pelaksanaan semua program/projek berjalan mengikut jadual yang dirancangkan.4
Mengenalpasti isu dan masalah yang dihadapi di peringkat awal pelaksanaan untuk mengelakkan sebarang kelewatan.5
Memastikan semua program/projek yang dirancang dilaksanakan mengikut kos, sumber dan peruntukan yang disediakan.6
Memastikan semua program/projek dilaksanakan mengikut pendekatan kos efektif dan dapat mencapai objektif dan kumpulan sasar.