Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri

Jabatan Premier Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Premier Sarawak
Latar Belakang

 

 

 

Mantan Pengarah.......... .......... .......... .......... ..........
Pengarah Pertama   Pengarah Kedua
  Pengarah Ketiga
  Pengarah Keempat
  Pengarah Kelima
  Pengarah Keenam
DATU HAJI ISMAWI
BIN HAJI ISMUNI

  DATU HAJI SOEDIRMAN
BIN HAJI AINI

  DR. RAZALI ABON
  DATU BAKRIE ZAINI
  DATU BUCKLAND BANGIK
  EN. ABDUL RAHMAN
SEBLI BIN SANUSI

2000 - 2006   2006 - 2009   2010 - 2013   2013 - 2016   2016 - 2017   2017 - 2021