Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri

Jabatan Premier Sarawak

Selamat Datang Ke Laman Web Jabatan Premier Sarawak
Visi & Misi


VISI ..... Agensi utama dalam menyelaras dan memantau pelaksanaan Rancangan Pembangunan Negeri


   
MISI   Kami komited untuk memastikan semua Program dan Projek Pembangunan Negeri dilaksanakan seperti yang dirancang